Athens Downtown Development Authority

P.O. Box 1295
Athens, GA 30603
(706) 353-1421
(706) 353-8526 (fax)